Kono hon wa omoshiroi desu.


DAI 4 KA <türkçe çeviri>

1.


Kore wa hon desu.

Kore wa omoshiroi desu.

Kore wa omoshiroi hon desu.

Kono hon wa omoshiroi desu.


Sore wa hon desu.

Sore wa akai desu.

Sore wa akai hon desu.

Sono hon wa akai desu.


Are wa hon desu.

Are wa shiroi desu.

Are wa shiroi hon desu.

Ano hon wa shiroi desu.

2.
Kore wa ii hon desu. - Sore wa warui hon desu.

Kono hon wa akai desu. - Sono hon wa aoi desu.

Sono ie wa atarashii desu. - Ano kyookai wa furui desu.

Fuji-san wa hikui desu. - Araratto-san wa takai desu.

Kore wa oishii desu. - Sore wa mazui desu.

Kono mikan wa oishii desu.- Sono ringo wa mazui desu.

Kore wa omoi desu. - Sore wa karui desu.

Nihon-go wa yasashii desu. - Toruko-go wa muzukashii desu.

Supootsu wa omoshiroi desu. - Terebi wa tsumaranai desu.

Jidoosha wa hayai desu. - Jitensha wa osoi desu.

3.
Kore wa nan(i) desu ka ?

Sore wa kuroi pen desu.

Sore wa nan(i) desu ka ?

Kore wa omoshiroi hon desu.

Sono hon wa omoshiroi desu ka ?

Hai, kono hon wa totemo omoshiroi desu.

4.
Kore wa watashi no hon desu.

Sore wa anata no enpitsu desu.

Sore wa kare no keshi-gomu desu.

Sore wa kanojo no nooto desu.

Kore wa watashi-tachi no kyooshitsu desu.

Are wa anata-gata no gakkoo desu.


Kore-ra wa watashi no hon desu.

Sore-ra wa anata no enpitsu desu.

Sore-ra wa kare no keshi-gomu desu.

Sore-ra wa kanojo no nooto desu.

Kore-ra wa watashi-tachi no kaban desu.

Are-ra wa anata-gata no gakkoo desu.

5.

Kore wa anata no nooto desu ka ?

- Hai, soo desu. Sore wa watashi no nooto desu.

- Iie, soo dewa arimasen. Sore wa watashi no nooto dewa arimasen

Sore wa kare no kaban desu ka ?

- Hai, soo desu. Kore wa kare no kaban desu.

- Iie, soo dewa arimasen. Kore wa kare no kaban dewa arimasen.

Are wa anata no ie [uchi] desu ka ?

- Hai, soo desu. Are wa watashi no ie[uchi] desu.

- Iie, soo dewa arimasen. Are wa watashi no ie[uchi] dewa arimasen.

6.
Kono hon wa kanojo no hon desu ka ?

- Hai, soo desu. Sono hon wa kanojo no hon desu.

- Iie, soo dewa arimasen. Sono hon wa kanojo no hon dewa arimasen.

Sono kaban wa kare no kaban desu ka ?

- Hai, soo desu. Kono kaban wa kare no kaban desu.

- Iie, soo dewa arimasen. Kono kaban wa kare no kaban dewa arimasen.

Ano gakkoo wa anata-gata no gakkoo desu ka ?

- Hai, soo desu. Are wa watashi-tachi no gakkoo desu.

- Iie, soo dewa arimasen. Are wa watashi-tachi no gakkoo dewa arimasen.

7.
Kore wa dare [donata] no nooto desu ka ?

- Sore wa watashi no nooto desu.

Sore wa dare [donata] no kaban desu ka ?

- Kore wa kare no kaban desu.

Are wa dare [donata] no ie [uchi] desu ka ?

- Are wa watashi no ie [uchi] desu.

8.
Kono kutsu wa dare [donata] no kutsu desu ka ?

- Sono kutsu wa anata no kutsu desu.

Sono kaban wa dare [donata] no kaban desu ka ?

- Kono kaban wa watashi no kaban desu.

Ano gakkoo wa dare [donata] no gakkoo desu ka ?

- Ano gakkoo wa watashi-tachi no gakkoo desu.

9.
Kore wa dare [donata] no desu ka ?

- Sore wa watashi no desu.

Sore wa dare [donata] no desu ka ?

- Kore wa anata no desu.

Kono kaban wa dare [donata] no desu ka ?

- Sore wa shachoo no desu.

10.
Kore (ra) wa dare [donata] no desu ka ?

- Sore (ra) wa watashi-tachi no desu.

Sore (ra) wa dare [donata] no desu ka ?

- Kore (ra) wa anata-gata no desu.

Are (ra) wa dare [donata] no desu ka ?

- Are (ra) wa kanojo-tachi no desu.

11.
Kono kaban wa dare [donata] no desu ka ?

- Sore wa SATOO-san no desu.

Sono kutsu wa dare [donata] no desu ka ?

- Kore wa Mustafa-san no desu.

Ano kuruma wa dare [donata] no desu ka ?

- Are wa shachoo no desu.