DİN

Japon toplumunda en etkili olan, kökeni Hindistan'da bulunan Budizm'dir. Bu din 6.yy.'ın ortalarında Çin ve Kore üzerinden Japonya'ya gelmişti. Budizm, ilk önce Japonya'nın en eski ve yerli dini olan Şintoizm'le çatışır gibi olmuşsa da, bir süre sonra Şintoizm ile Budizm yanyana yaşamaya, hatta birbirleriyle kaynaşmaya başlamıştı. ote yandan 4. yy.'ın sonuyla 5.yy.'ın başında, resim yazısını temel alan Çin yazısının (Kanji) kabulü üzerine, bu vasıtayla Japonya'ya Konfuçyunizm girmişti. Bunların yanısıra 7. yy.'ın başlarından 9. yy.'ın sonuna kadar Çin'den yeni bilgileri almak için sürekli olarak Çin'e Japon öğrencileri ve Budist din adamları gönderilmiştir. 894 yılında ise artık onların gönderilmesi durdurulmuş ve bundan sonra Japonlar kendilerine özgü niteliklerini arayarak o zaman kadar ülkeye aktarılmış olan yabancı kültürlerle Japon geleneklerini bir anlamda sentezleştirmeye başlamışlardı.
Japonya'nın Batı'yla ilk teması ancak 16 yy'da, Portekizler tarafından ateşli silahların (1543) ve İspanyol Jesuit misyoneri Aziz Françis Xavier tarafından Hiristiyanlığın getirilmeleri (1549) ile, başlamıştır. Bu dönemde İsponyol ve Portekizlerle kurulan ticari ilişkilerden yararlanmak isteyen Japon tüccarları Hiristiyanlık dinini benimsemişlerdi. Öte yandan Hiristiyanlık iç savaşların devam ettiği bu dönemin huzursuz ortamın da etkisiyle ilk başta Japon halkı arasında hızla yayılmıştır. Bu durum karşısında Hiristiyanlığın, uygulanmakta olan feodal rejimi bozma olasılığını düşünen yöneticiler, bu dini katı bir biçimde yasaklamışlardır.

Budizm gerçeğin ta kendisinin kabul edilmesi gerektiğini öğreten bir dindir. Konfuçyunizm dinden çok ahlak kuralları toplamı olarak gelişmişti. Şintoizm'de Saray'da yapılan törenler başta olmak üzere, Şinto tapınaklarında (jinja), ailece çeşitli törenler yapılmaktaydı. Yani halkın, kendi içinde yaşamış bazı kahramanları tanrılaştırıp, bunlara ve aile atalarının ruhlarına tapmış olduğu Şintoizm, dinden çok milli gelenek ve göreneklerle alakalıydı.

Kaynaklar
Japon Kültür Kütüphanesi
Japonya Tanıtım ve Rehber Kıtapları
Japonya Hakkındaki Kitaplar